ورود
ثبت


⁉️ بعد از تمديد پاسپورت چه باید کرد

?افرادي كه پاسپورت تمديد شده و ... خود را از خارج از ايران دريافت ميكنند .زماني كه ايران تشريف بردن هيچ مشكلي نخواهند داشت فقط بايد بعد از ورود به ايران و قبل از خروج دوباره از ايران با در دست داشتن:
•اصل شناسنامه به همراه كپي،
• اصل كارت ملي به همراه كپي،
• ٤ قطعه عكس ( دقيقا هموني كه تو پاسپورتتون هست ) و
• اقايان اصل پايان خدمت به همراه كپي( مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه در صورت مشمول بودن )
• خانم ها از شوهر و اولاد زير ١٨ سال از پدر: اجازه خروج محضري از دفتر خانه اسناد رسمي
• تكميل فرم مربوط به گذرنامه
• محض احتياط( كه بعضا ميخوان )، پاسپورت قديمي باطل شده ( موقع تحويل پاسپورت جديد به شما خواهند داد )

به اداره گذرنامه مراجعه كنند تا پاسپورت جديد ثبت در سيستم بشه. در غير اينصورت زمان خروج از ايران قطعا اجازه خروج نخواهند داشت و با فردي كه پاسپورت نداره هيج فرقي نخواهد داشت. چرا كه هنوز در سيستم گذرنامه ايران ثبت نشده.

telegramicon

insta