ورود
ثبت


⁉️ كارت اقامت دارم، چه مدت خارج از تركيه ميتونم بمونم

✔️افرادى كه بعد از تاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٣ راندووشون بوده و كارت اقامت گرفتن، ميتونن هرچقدر كه خواستن خارج از تركيه باشن و هر چه قدر كه خواستن ورود و خروج كنن. به عبارتى هيچ محدوديتى در اين مورد ندارند. فقط قبل از اتمام اقامتشون بايد وارد تركيه بشن و جهت تمديد اقامتشون اقدام كنن، اگر بعد از اتمام تاريخ اقامتشون وارد تركيه بشن امكان تمديد ندارن و بايد از اول راندوو بگيرن.

telegramicon

insta